LNI Avocats doradza na co dzień swoim klientom biznesowym i prywatnym w kwestiach związanych z prawem gospodarczym, prawem pracy, prawem nieruchomości i prawem karnym. Kancelaria posiada również dział specjalizujący się w relacjach francusko-polskich.

Kontrola koncentracji – francuski urząd ds. Konkurencji uruchamia internetową procedurę powiadamiania o transakcjach, które nie budzą obaw dotyczących konkurencji

  • Transakcje, w których jednostka przejmująca nie działa na tych samych rynkach, co te, na których działają spółki docelowe, lub na rynkach wyższego szczebla, niższego szczebla lub powiązanych rynkach (co obejmuje większość operacji przeprowadzanych przez fundusze inwestycyjne);
  • transakcje w dziedzinie dystrybucji żywności, które nie skutkują zmianą nazwy marki sklepu lub sklepów;
  • ·transakcje w zakresie dystrybucji motoryzacyjnej.

Jakie są korzyści dla firm?

Główną zaletą jest skorzystanie ze skróconego okresu przeglądu, który trwa od około 5 do 3 tygodni (jednak bez formalnego obowiązku ze strony Urzędu). Z drugiej strony ten formularz elektroniczny nie stanowi uproszczenia dostarczanych informacji w porównaniu z już istniejącym uproszczonym formularzem. Po prostu oferuje możliwość wysłania elektronicznego.

Jak to działa w praktyce?

Dostępne są dwa oddzielne formularze: jeden dla zgłoszenia wstępnego i jeden dla formalnego powiadomienia o transakcji. Firma powiadamiająca musi najpierw utworzyć konto na stronie www.demarches-simplifiees.fr.

Formularz jest dostępny tylko w języku francuskim. Formularz zgłoszenia wstępnego można zmodyfikować w dowolnym momencie, co ułatwia dialog z zespołem prowadzącym sprawę. Oficjalnego formularza powiadomienia nie można zmienić po jego przesłaniu. Wreszcie, Urząd podkreśla że potwierdzenia odbioru nie oznaczają, że aplikacja jest kompletna.

Tylko w praktyce okaże się, czy ta zdematerializowana forma przyniesie oczekiwane efekty w postaci skrócenia okresu przeglądu.

Cookies settings

×

Functional Cookies

Ce site utilise des cookies pour assurer son bon fonctionnement et ne peuvent pas être désactivés de nos systèmes. Nous ne les utilisons pas à des fins publicitaires. Si ces cookies sont bloqués, certaines parties du site ne pourront pas fonctionner.

Measure of audience

Ce site utilise des cookies de mesure et d’analyse d’audience, tels que Google Analytics, afin d’évaluer et d’améliorer notre site internet.

Social Networks / Videos

Des plug-ins de réseaux sociaux et de vidéos, qui exploitent des cookies, sont présents sur ce site web. Ils permettent d’améliorer la convivialité et la promotion du site grâce à différentes interactions sociales.

Session

Please login to see yours activities!

Other cookies

Ce site web utilise un certain nombre de cookies pour gérer, par exemple, les sessions utilisateurs.