LNI Avocats щодня консультує бізнес та приватних клієнтів з питань господарського права, трудового права, права нерухомості та кримінального права. Канцелярія має також відділ, що спеціалізується на французько-польських відносинах.

Procedura zwolnienia

We Francji pracownik zatrudniony na podstawie umowy prawa prywatnego może być zwolniony wyłącznie po spełnieniu określonej procedury.

Istnieją dwie główne przyczyny zwolnienia pracownika: zwolnienie z powodów osobistych oraz zwolnienie z przyczyn ekonomicznych.

Zwolnienie pracownika z powodów osobistych związane jest z samym pracownikiem i może wynikać z winy pracownika, ale nie zawsze (na przykład w przypadku niewydolności pracownika).

Zwolnienie pracownika z przyczyn ekonomicznych jest niezależne od samego pracownika i ma zastosowanie w przypadku, gdy przedsiębiorstwo musi zmierzyć się z problemami natury ekonomicznej (spadek liczby zamówień, reorganizacja itd.).

Procedura oraz konsekwencje dla samego pracownika będą różnić się w zależności od przyczyny zwolnienia z pracy. Jednakże w każdym przypadku zdarzenia muszą być na tyle poważne, aby stanowiły odpowiednie uzasadnienie zwolnienia z pracy.

Procedura zwolnienia z pracy składa się z trzech etapów:

WEZWANIE PRACOWNIKA NA WCZEŚNIEJSZĄ ROZMOWĘ, które powinno być przesłane do pracownika listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (lub też doręczone do rąk własnych i potwierdzone podpisem pracownika). Pismo powinno zawierać określone informacje (datę, miejsce i godzinę rozmowy, tymczasowe zwolnienie/zawieszenie lub brak takiego środka).

ROZMOWA powinna odbyć się w terminie pięciu dni roboczych od dnia doręczenia listu poleconego do miejsca zamieszkania pracownika.

Jeżeli nie jest rozważane zwolnienie dyscyplinarne, rozmowa powinna odbyć się w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym pracodawca dowiedział się o danych zdarzeniach, które zarzuca swojemu pracownikowi.

Pracownik może nie udzielić odpowiedzi na wezwanie, ale jego nieobecność nie powoduje wstrzymania procedury.

PISMO ROZWIĄZUJĄCE STOSUNEK PRACY jest wysyłane do pracownika po przeprowadzeniu wcześniejszej rozmowy. W piśmie podane są przyczyny zwolnienia z pracy uwzględnione przez pracodawcę stanowiące ostateczną podstawę do rozwiązania stosunku pracy.

Pracownikowi przysługuje prawo do WNIESIENIA ODWOŁANIA do sądu pracy (Conseilde Prud’hommes), który zadecyduje ewentualnie (w przypadku zwolnienia z pracybez uzasadnionej i poważnej przyczyny) o przyznaniu odszkodowania za poniesione straty, które zostanie doliczone do odszkodowania ustawowego przysługującego pracownikowi (odprawy pracowniczej). W zależności od okoliczności sprawy mogą zostać dodane określone dodatki (za zakaz konkurowania, za urlop wyrównawczy z wynagrodzeniem lub wypowiedzeniem itd).

Cookies settings

×

Functional Cookies

Ce site utilise des cookies pour assurer son bon fonctionnement et ne peuvent pas être désactivés de nos systèmes. Nous ne les utilisons pas à des fins publicitaires. Si ces cookies sont bloqués, certaines parties du site ne pourront pas fonctionner.

Measure of audience

Ce site utilise des cookies de mesure et d’analyse d’audience, tels que Google Analytics, afin d’évaluer et d’améliorer notre site internet.

Social Networks / Videos

Des plug-ins de réseaux sociaux et de vidéos, qui exploitent des cookies, sont présents sur ce site web. Ils permettent d’améliorer la convivialité et la promotion du site grâce à différentes interactions sociales.

Session

Please login to see yours activities!

Other cookies

Ce site web utilise un certain nombre de cookies pour gérer, par exemple, les sessions utilisateurs.