LNI Avocats doradza na co dzień swoim klientom biznesowym i prywatnym w kwestiach związanych z prawem gospodarczym, prawem pracy, prawem nieruchomości i prawem karnym. Kancelaria posiada również dział specjalizujący się w relacjach francusko-polskich.

Wypadek przy pracy

Pierwsza reakcja: jeżeli uległeś wypadkowi przy pracy (lub w drodze do pracy), musisz poinformować o tym swojego pracodawcę w terminie 24 godzin (za wyjątkiem przypadku wystąpienia siły wyższej).

Po poinformowaniu o zaistniałym wypadku pracodawca musi wystawić deklarację wypadku i przesłać ją w ciągu 48 godzin do Głównej Kasy Ubezpieczeń Zdrowotnych (CPAM). Jeżeli w wyniku wypadku po wizycie lekarskiej doszło do przerwy w świadczeniu pracy, do deklaracji należy dołączyć zaświadczenie o wynagrodzeniu.

WZÓR DEKLARACJI WYPADKU PRZY PRACY LUB W DRODZE DO PRACY:

https://www.ameli.fr/sites/default/files/formualires/128/s6200.pdf

Zaświadczenie o wynagrodzeniu zawiera wszelkie informacje dotyczące wynagrodzenia (wynagrodzenie zasadnicze, dodatkowe składniki wynagrodzenia, premie), które będą stanowić podstawę wyliczenia przez Kasę CPAM stawki zasiłku przysługującego za każdy dzień niezdolności do pracy.

Zasiłki

Istnieje możliwość skorzystania z trzech rodzajów świadczeń:

  • Zasiłek dzienny, które będzie wypłacony z ubezpieczenia chorobowego.Stawka takiego świadczenia zależy od dotychczasowej długości okresu składkowego (w przypadku zachowania wynagrodzenia, zasiłek jest przekazywany bezpośrednio do pracodawcy).
  • Zasiłek dodatkowyktóry będzie wypłacany przez pracodawcę i który zależy głównie od stażu pracy.
  • Renta inwalidzkawypłacana z ubezpieczenia zdrowotnego, w przypadku gdy po okresie leczenia pozostają trwałe następstwa wypadku.

Renta zostanie obliczona na podstawie stopnia trwałej niezdolności do pracy [fr. IPP] określonej „w zależności od charakteru choroby, ogólnego stanu, wieku, zdolności fizycznych i umysłowych osoby poszkodowanej, a także zgodnie z jej predyspozycjami oraz kwalifikacjami zawodowymi, z uwzględnieniem orientacyjnej skali niepełnosprawności” (artykuł L. 434-2 francuskiego kodeksu ubezpieczeń społecznych).

Tak określony stopień będzie następnie stanowić podstawę do wypłaty kapitału (gdy stopień niezdolności wynosi poniżej 10%) lub renty (gdy wynosi on powyżej 10%).

Pracownik lub pracodawca mogą wnieść odwołanie od decyzji wyliczającej stopień niepełnosprawności do wydziału ds. społecznych Sądu Wielkiej Instancji po uprzednim złożeniu odwołania drogą administracyjną.

Cookies settings

×

Functional Cookies

Ce site utilise des cookies pour assurer son bon fonctionnement et ne peuvent pas être désactivés de nos systèmes. Nous ne les utilisons pas à des fins publicitaires. Si ces cookies sont bloqués, certaines parties du site ne pourront pas fonctionner.

Measure of audience

Ce site utilise des cookies de mesure et d’analyse d’audience, tels que Google Analytics, afin d’évaluer et d’améliorer notre site internet.

Social Networks / Videos

Des plug-ins de réseaux sociaux et de vidéos, qui exploitent des cookies, sont présents sur ce site web. Ils permettent d’améliorer la convivialité et la promotion du site grâce à différentes interactions sociales.

Session

Please login to see yours activities!

Other cookies

Ce site web utilise un certain nombre de cookies pour gérer, par exemple, les sessions utilisateurs.